ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang đăng ký M88 tại dangkym88.top. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chấp nhận điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web dangkym88.top, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Điều kiện sử dụng

 • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để đăng ký và sử dụng dịch vụ của M88.
 • Bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật khi đăng ký tài khoản.
 • Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành.

Tài khoản người dùng

 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình.
 • Bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi nếu phát hiện bất kỳ sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn.
 • Mỗi người dùng chỉ được phép tạo một tài khoản duy nhất.

Sử dụng dịch vụ

 • Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hợp pháp và hợp lý.
 • Bạn không được sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi để truyền tải bất kỳ nội dung nào vi phạm pháp luật, đe dọa, lừa đảo, hoặc gây hại cho người khác.

Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, và phần mềm, đều thuộc sở hữu của dangkym88.top hoặc các bên cấp phép của chúng tôi.
 • Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Bảo mật thông tin

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật để biết thêm chi tiết.

Giới hạn trách nhiệm

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc do hậu quả.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hoặc không có lỗi.

Thay đổi điều khoản sử dụng

 • Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi.
 • Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Chấm dứt sử dụng

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng tài khoản của bạn nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các điều khoản sử dụng này hoặc pháp luật hiện hành.