ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP

Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang đăng ký M88 tại dangkym88.top. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, thực hiện giao dịch, hoặc tương tác với dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Họ tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ IP
 • Thông tin tài khoản ngân hàng

Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Xác thực tài khoản và bảo vệ chống gian lận
 • Xử lý giao dịch tài chính
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng
 • Gửi thông báo về các khuyến mãi và cập nhật dịch vụ
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng và dịch vụ của chúng tôi

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, hoặc tiết lộ không được phép, bao gồm:

 • Mã hóa SSL cho dữ liệu truyền tải
 • Tường lửa và hệ thống chống xâm nhập
 • Kiểm tra và đánh giá bảo mật định kỳ
 • Quản lý quyền truy cập nghiêm ngặt

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trong các trường hợp sau:

 • Được sự đồng ý của bạn
 • Tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi
 • Cung cấp cho các đối tác dịch vụ hỗ trợ hoạt động của chúng tôi (ví dụ: ngân hàng, công ty thanh toán) với cam kết bảo mật thông tin tương đương

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện quyền lợi này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc hệ thống hỗ trợ khách hàng.

Cookies và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web nhằm cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookies, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.